AVG (Privacy)

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Viola Jeschke
Belsenstrasse 15
40545 Düsseldorf

E-mail: hallo@dogsmopolitan.de

Telefoon: 021143637473

Wij waarderen uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid gegevens bevat overgedragen en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website verwijderd.

 hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze serviceproviders als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op uw servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Gegevens kunnen worden overgedragen naar een derde land/landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaat niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld vanwege het gebruik van aanvullende functies door onze dienstverlener. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door het sluiten van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

2. Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung und zur Kontaktaufnahme

2.1 Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung

Ten behoeve van de contractverwerking (inclusief vragen over en verwerking van bestaande garantie- en niet-nakomingsclaims evenals eventuele wettelijke updateverplichtingen) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u ons het aan ons als onderdeel van uw Uw bestelling vrijwillig indienen. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en worden ze verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter c AVG, tenzij u uitdrukkelijk hebben verzocht om verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, punt a AVG of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze zullen informeren verklaring.

2.2 Kundenkonto

Voor zover u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming hebt gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen van onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in deze privacyverklaring of door een functie te gebruiken die hiervoor is voorzien in het klantaccount. Na het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, lit., waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kundenkommunikation erheben wir zur Bearbeitung Ihrer Anfragen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 verlicht. b DSGVO personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese bei einer Kontaktaufnahme mit uns (zB per Kontaktformular of E-Mail) freiwillig mitteilen. Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme benötigen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Nach vollständiger Bearbeitung Ihrer Anfrage werden Ihre Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in een weitere Nutzung Ihrer Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 verlicht. a DSGVO eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

 Live chat-tool WhatsApp

Voor de communicatie met de klant gebruiken we de live chat-tool van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("WhatsApp"). Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen in effectieve en verbeterde klantcommunicatie te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid f AVG. WhatsApp werkt namens ons voor ons. De telefoonnummers die we op ons mobiele apparaat opslaan, worden automatisch verwerkt op servers van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Alleen telefoonnummers van klanten die eerder contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp en daarom de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van WhatsApp al hebben geaccepteerd, worden opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 Shopify Inbox live chat-tool

Als u de Shopify Inbox live chat-tool gebruikt om contact met u op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG ten behoeve van Het beantwoorden van het verzoek als onderdeel van de door ons verwerkte contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze doorslaggevende legitieme belangen in effectieve en verbeterde klantcommunicatie te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. De gegevens worden dan gewist. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

3. Gegevensverwerking met het oog op de verwerking van verzending

Om het contract na te komen volgens artikel 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG geven wij uw gegevens door aan de verzendserviceprovider die met de levering is belast, voor zover dit nodig is voor de levering van bestelde goederen.

Hetzelfde geldt voor de doorgifte van gegevens aan onze fabrikanten of groothandels in die gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping). Deze worden beschouwd als verzendserviceproviders in de zin van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders ten behoeve van verzendmelding

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij u uw toestemming geven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG, stuurt u uw e-mailadres en telefoonnummer door naar de geselecteerde verzendserviceprovider, zodat zij vóór de levering contact met u kunnen opnemen met het oog op een melding of coördinatie van de aflevering.
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het onderstaande contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doeleinde heeft verstrekt verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Parcel Ltd
Strachensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

DPD Duitsland GmbH
Wailandtstrae 1
Aschaffenburg uit 63741
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij het afhandelen van betalingen in onze webshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betaaldienstverleners.

4.1 Gegevensverzameling naar Transaktionsabwicklung

Afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit is nodig om de betaling te verwerken. Dit dient ter uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf af te handelen, bijvoorbeeld op hun eigen website of door een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze partners voor betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

4.2 Dataverarbeitung zum Zwecke der Betrugsprävention und der Optimierung unserer Zahlungsprozesse

Indien nodig geven we onze dienstverleners verdere gegevens, die zij gebruiken samen met de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling als onze contractverwerkers met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. Facturering, verwerking van betwiste betalingen, ondersteuning van de boekhouding). Volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f AVG om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, die overheersen in het kader van een afweging van belangen, bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer.

4.3 Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Klarna Zahlungsdienstleistungen

Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna, Klarna aankoop op afbetaling
Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1 lit., dat wij de gegevens mogen verzenden noodzakelijk voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna. In Duitsland, voor de identiteits- en kredietcontrole, de Privacybeleid kredietbureaus genoemd door Klarna. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactoptie. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonlijke gegevens ook op elk moment intrekken door contact op te nemen met Klarna.

4.4 Identiteits- en kredietcontrole bij het kiezen van Billpay-betalingsdiensten (beheerd door Klarna Bank AB)

Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna BillPay genoemd), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO dat we de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Billpay mogen doorgeven. In Duitsland, voor de identiteits- en kredietcontrole, de Billpay-privacybeleid genoemde kredietbureaus worden gebruikt. Billpay gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactoptie. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken bij BillPay.

4.5 Identiteits- en kredietcontrole bij selectie van aankoop op rekening via PayOne

Als u kiest voor de betaalmethode aankoop op rekening (aangeboden via PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna PayOne genoemd)), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, lit. een AVG dat we de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan PayOne kunnen doorgeven. In Duitsland, voor de identiteits- en kredietcontrole, de PayOne-privacybeleid genoemde kredietbureaus worden gebruikt. PayOne gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactoptie. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden.

4.6 Identiteits- en kredietcontrole bij aankoop op rekening via PayPal en Ratepay

Als u kiest voor de betaalmethode aankoop op rekening (aangeboden via Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna Ratepay) en PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg ( hierna PayPal)), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1 lit. In Duitsland, voor de identiteits- en kredietcontrole, de Ratepay-privacybeleid genoemde kredietbureaus worden gebruikt. Ratepay gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactoptie. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden. Aanvullende informatie over gegevensbescherming bij PayPal is te vinden hier.

4.7 Gebruik van incassodiensten

Wij geven uw gegevens door aan een gemachtigde incassodienstverlener, Monitas Inkasso, Leyentalstraße 78B, 47799 Krefeld, Duitsland, als onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering direct geïncasseerd door de incasso dienstverlener. Dit dient voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG en ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve bewering of tenuitvoerlegging van onze betalingsvordering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG.

5. Adverteren via e-mail

5.1 E-mail nieuwsbrief met registratie en nieuwsbrief tracking

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link in de nieuwsbrief. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres van de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Wij willen u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag bij het versturen van de nieuwsbrief evalueren. Voor dit doel analyseren we ook hoe u onze nieuwsbrief gebruikt door openingspercentages en klikpercentages te meten, op te slaan en te evalueren met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes (“nieuwsbrieftracking”).

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails technologieën van één pixel (bijv. zogenaamde webbakens, trackingpixels), die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen we met name de volgende "nieuwsbriefgegevens"

 • de pagina van waaruit de pagina is opgevraagd (zogenaamde referrer-URL),
 • de datum en tijd van de oproep,
 • de beschrijving van het type webbrowser dat wordt gebruikt,
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • het e-mailadres,
 • de datum en tijd van registratie en bevestiging

en de One-Pixel Technologies met uw e-mailadres of uw IP-adres en eventueel een unieke ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

Als u geen nieuwsbrieftracking wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief - zoals hierboven beschreven.

De informatie wordt bewaard zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

5.2 Nieuwsbriefversand

De hierboven getoonde nieuwsbrief en het volgen van de nieuwsbrief kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen, waarvoor de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Verenigd Koninkrijk.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: VS, Australië. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor dit land/deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

6. Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we technologieën waaronder zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Bescherming van privacy op eindapparaten
Bij het gebruik van ons online aanbod gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is uw toestemming hiervoor niet nodig.

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, vereist de opslag van informatie op uw apparaat of de toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen, uw toestemming. Wij willen u erop wijzen dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet volledig bruikbaar zijn. Elke toestemming die u hebt gegeven, blijft van kracht totdat u de respectieve instellingen op uw apparaat aanpast of reset.

Alle downstreamgegevensverwerking met behulp van cookies en andere technologieën
We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. Winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, het tijdstip van het bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. Informatie over de inhoud van het winkelwagentje). In het kader van een belangenafweging dient dit overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit.

Bovendien gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming te kunnen geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve wettelijke basis voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende secties van deze gegevensbeschermingsverklaring.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën

Voor zover u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw annuleringsmogelijkheden vindt u in de sectie "Cookies en andere technologieën". Zie elke technologie voor meer informatie, inclusief de basis van hoe we met elke leverancier samenwerken. Als u vragen heeft over de providers en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

7.1 Gebruik van Google-services

Wir verwenden die nachfolgend dargestellten Technologien der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Die durch die Google-technologieën die automatisch worden ingevoerd Informatie over de website die in de regel een server van Google LLC is, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Sofern Ihre IP-Adresse über die Google Technologien erhoben wird, wird sie vor der Speicherung auf den Servern von Google durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google übertragen en dort gekürzt. Soweit bei den einzelnen Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer für die jeweilige Technologie geschlossenen Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Google vond Sie in den Gegevensbeschermingsinformatie van Google.

 Google Analytics

Voor website-analyse worden automatisch Google Analytics-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt doorgaans niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

Met het oog op de geoptimaliseerde marketing van onze website hebben we de: Instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -services" actief. Dus kan Google auf die von Google Analytics erhobenen und verarbeiteten Daten zugreifen und anschließend zur Verbesserung der Google-Dienste verwenden. Die Datenfreigabe an Google im Rahmen dieser Datenfreigabeeinstellungen erfolgt auf Grundlage einer zusätzlichen Vereinbarung zwischen Verantwortlichen. Wir haben keinen Einfluss auf die anschließende Datenverarbeitung durch Google.

We gebruiken ook de Google Analytics-extensiefunctie om tests te maken en uit te voeren Google Optimize.

Voor een geoptimaliseerde marketing van onze website gebruiken we de zogenaamde. Gebruikers-ID-functie. Met behulp van deze functie kunnen we uw interactiegegevens toewijzen aan een of meer sessies op onze online aanwezigheid met een unieke, permanente ID en zo uw gebruikersgedrag over apparaten en sessies heen analyseren.

De uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google-signalen een zogenaamde "Cross-Device Tracking" mogelijk maakt. Als uw apparaten met internettoegang zijn gekoppeld aan uw Google-account en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten genereren over uw gebruiksgedrag (met name het aantal gebruikers op alle apparaten), zelfs als u verander uw apparaat. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens, wij ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.

Voor webanalyse- en reclamedoeleinden wordt de zogenaamde Google Analytics-extensiefunctie gebruikt. DoubleClick-cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend wanneer u andere websites bezoekt. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit.

 Google AdSense

Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. De zogenaamde DoubleClick-cookie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) evenals de automatische toewijzing van een pseudoniem UserID, met behulp waarvan interesses worden bepaald op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

 Google Ads

Zu Werbezwecken in de Google Suchergebnissen sowie auf den Webseiten Dritter wird bei Besuch unserer Webseite das sog. Google Remarketing Cookie gesetzt, das automatisch durch die Erhebung und Verarbeitung von Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) und mittels einer pseudonymenhn Cookie-ID van een dergelijke interesse Werbung ermöglicht. Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie die Einstellung „personalisierte Werbung“ in Ihrem Google Konto aktiviert haben. Sind sie in diesem Fall während des Besuchs unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Ihre Daten zusammen mit Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen en zu definieren.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen meten we met behulp van Google Ads Conversies bijhouden Uw latere gebruiksgedrag als u onze website bereikt via een advertentie van Google Ads. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen zoals bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) geregistreerd, van waaruit pseudoniemen worden gebruikt. Er worden gebruiksprofielen gemaakt.

 Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, in het bijzonder het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en maakt gebruik van een zogenaamde JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Het uitlezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.

 Google Fonts

Voor een uniforme weergave van de inhoud op onze website verzamelt de scriptcode "Google Fonts" gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie), stuurt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

 Google Tag Manager

Met Google Tag Manager kunnen we verschillende codes en services op onze website beheren. Bij het implementeren van de afzonderlijke tags kan Google ook persoonsgegevens verwerken (bijv. IP-adres, online identifiers (inclusief cookies)). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

Door gebruik te maken van de Google Tag Manager kunnen verschillende diensten/technologieën worden geïntegreerd.
Als u geen gebruik wilt maken van afzonderlijke trackingservices en deze daarom hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering van toepassing op alle betrokken trackingtags die door de Google Tag Manager zijn geïntegreerd.

 YouTube-video-plug-in

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de YouTube-videoplug-in in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die we gebruiken, verzonden naar Google en vervolgens verwerkt door Google, alleen als u een Video afspelen.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten

 Gebruik van Facebook-pixels

We gebruiken de Facebook-pixel binnen de reikwijdte van de onderstaande technologieën Meta Platforms Ierland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). Met de Facebook-pixel worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) automatisch verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van pseudoniemen. Als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook gehashte informatie verzameld en opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden, waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Voor dit doel wordt door de Facebook-pixel automatisch een cookie geplaatst wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt door middel van een pseudoniem cookie-ID. Facebook (door Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde advertenties.
De informatie die automatisch door Facebook (door Meta)-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. Als wij verantwoordelijk zijn voor de gegevensoverdracht naar de VS, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid Facebook (door Meta).

 Facebook-analyse

Als onderdeel van de Facebook Business Tools worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gegenereerd op basis van de met de Facebook-pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot orderverwerking door Facebook (door Meta). Uw analyse dient om onze website optimaal weer te geven en op de markt te brengen.

 Facebook-advertenties (Advertentiebeheer)

We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook (door Meta) en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook (door Meta) is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Meta Platforms Ireland. Dit omvat niet de daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland.

Auf Grundlage der über Facebook Pixel erstellten Statistiken über Besucheraktivitäten auf unserer Website tussen Facebook Aangepaste doelgroep groepsgebaseerd adverteren op Facebook (door meta), door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. Als onderdeel van de uitgebreide gegevensvergelijking (zie hierboven) die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen, treedt Facebook (door Meta) op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook Pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, werken wij via Facebook Pixel Remarketing gepersonaliseerde reclame.

Via Facebook-pixel Conversie we meten uw daaropvolgende gebruiksgedrag voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Facebook Ads. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot orderverwerking door Facebook (door Meta).

7.3 Andere aanbieders van webanalyse en online marketingdiensten

 Gebruik van Vimeo-videoplug-in om inhoud van derden te integreren

De video-plug-in van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS (“Vimeo”) gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld, verzonden naar Vimeo en vervolgens verwerkt door Vimeo. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de Vimeo Video Plugin. Ten behoeve van website-analyse worden automatisch Google Analytics-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Wij hebben geen invloed op en toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo, inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge/andere widgets

Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG, zijn op deze website Trusted Shops-widgets beschikbaar om Trusted Shops-diensten weer te geven (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om de Trusted Shops-producten aan te bieden voor kopers geïntegreerd na een bestelling.

De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), met wie wij samen verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 26 DSGVO. In het kader van deze privacyverklaring informeren wij u hieronder over de essentiële inhoud van het contract in overeenstemming met artikel 26, lid 2 AVG.

Als onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops AG, kunt u bij vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te doen gelden contact opnemen met Trusted Shops via de Privacy-informatie gespecificeerde contactmogelijkheden. Desalniettemin kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze. Indien nodig wordt uw verzoek dan doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke voor een antwoord.

8.1 Gegevensverwerking bij het integreren van de Trustbadge/andere widgets

De Trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (Content Delivery Network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert . Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

8.2 Gegevensverwerking na voltooiing van de bestelling

Als u uw toestemming hebt gegeven, krijgt de Trustbadge na het voltooien van de bestelling toegang tot de bestelinformatie die is opgeslagen op uw eindapparaat (besteltotaal, bestelnummer, eventueel gekocht product) en e-mailadres en wordt uw e-mailadres gehasht met behulp van een eenrichtingscryptografische functie. De hash-waarde wordt vervolgens samen met de bestelinformatie naar Trusted Shops verzonden in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG.
Dit is om te controleren of u al geregistreerd bent voor Trusted Shops-diensten. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met wat tussen u en Trusted Shops is overeengekomen contractuele overeenkomst. Als u nog niet bent geregistreerd voor de diensten of geen toestemming geeft voor automatische herkenning via de Trustbadge, krijgt u de mogelijkheid om u handmatig te registreren voor het gebruik van de diensten of om beveiliging af te sluiten in het kader van uw bestaande gebruikerscontract .

Hiervoor heeft de Trustbadge na het voltooien van uw bestelling toegang tot de volgende informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt: besteltotaal, bestelnummer en e-mailadres. Dit is nodig zodat wij u kopersbescherming kunnen bieden. De gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u actief besluit om kopersbescherming af te sluiten door op de overeenkomstige knop in de zogenaamde Trustcard te klikken. Als u besluit om de diensten te gebruiken, vindt de verdere verwerking plaats op basis van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG om uw registratie voor kopersbescherming te kunnen voltooien en de bestelling te beveiligen, evenals u eventueel achteraf evaluatie-uitnodigingen per e-mail te kunnen sturen.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, letter f, AVG om een ​​probleemloze werking te garanderen. Verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen, en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit. Neem contact met ons op voor meer informatie hier.

9. Sociale media

9.1 Sociale plug-ins van Facebook (van Meta), Twitter, Instagram (van Meta), Pinterest, Whatsapp

Sociale knoppen worden gebruikt door sociale netwerken op onze website. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij een bezoek aan onze website geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de betreffende provider. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser, daar kunt u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop drukken.

9.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta), Youtube, Pinterest

Als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG aan de respectieve social media-exploitant, wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden, van waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de onderstaande providers. Mocht u hierbij nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie), zie hier.

Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De informatie die automatisch wordt verzameld door Meta Platforms Ireland over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt meestal naar een server gestuurd naar en opgeslagen door Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie), zie hier.

YouTube is een aanbieding van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt gewoonlijk verzonden naar en opgeslagen op een server die wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De automatisch door Pinterest verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt meestal overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

10.1 Ihre Rechte

Als slachtoffer hebt u de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 DSGVO, het recht om informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens binnen de daarin gespecificeerde reikwijdte;
 • in overeenstemming met artikel 16 DSGVO, het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste of ingevulde persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen;
 • volgens artikel 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, tenzij verdere verwerking
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
  • om een ​​wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van algemeen belang of
  • noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de nauwkeurigheid van de gegevens wordt door u betwist;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 DSGVO;
 • In overeenstemming met artikel 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze naar een andere verantwoordelijke persoon worden verzonden;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werk of met ons hoofdkantoor.

recht op

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet om onze legitieme belangen te beschermen, die de overhand hebben in de context van een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Als de verwerking ten behoeve van direct marketing is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien.

Na uw rechterhand zullen wij uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor deze doeleinden, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of kunnen aantonen er als de verwerking van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van Juridische claims dienen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is. Dan zullen we uw persoonsgegevens voor dit doel niet verwerken.

10.2 Kontaktmöglichkeiten

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze afdruk.

Privacybeleid gemaakt met de Trusted Shops juridische tekstschrijver