Batterij weggooien / oude batterijen

In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u te informeren over het volgende:

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen die wij in ons assortiment hebben of hebben gehad kunt u gratis inleveren in onze winkels als nieuwe batterijen. De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid.

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massapercentage leiding
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massa procent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massa procent kwik.

Let op de bovenstaande informatie.